Du måste fylla i position, kvalifikationer eller företags fältet. Följande fält kan inte användas ensamt: Typ av jobb.
0 jobb (0 tjänster) matchar din sökning
Doktorand i Odontologisk radiologi
Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. All undervisning sker genom case- eller problembaserat lärande. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i både nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO.

Avdelningen för odontologisk röntgendiagnostik

Vår verksamhet bedrivs av specialisttandläkare, röntgensjuksköterskor, tandsköterskor, kliniska assistenter och adjunkter. Avdelningen bedriver specialisttandvård, utbildning på grund- forskar- internationell master- och specialistutbildningsnivå inom specialiteten odontologisk radiologi. Forskning sker i samarbete med nationella och internationella forskare och folktandvårdsorganisationer.

Innehåll och arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning med arbetet förlagt till Malmö universitet. Avdelningstjänstgöring om 20% kan förekomma. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7.

Avhandlingsarbetet kommer att handla om digital röntgenteknik.

Behörighet

Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt.

Grundläggande behörighet för antagning har den som har:

avlagt en examen på avancerad nivå,

fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller

på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF7 kap 39 §).

Särskild behörighet

Tandläkarexamen och svensk tandläkarlegitimation

Bedömningsgrunder

Vid urval mellan sökande till ledigförklarad utbildningsplats används förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå (HF 5 kap § 5).

Erfarenhet av arbete inom odontologisk radiologi är särskilt meriterande liksom erfarenhet av vetenskapligt arbete. Några års aktuell tjänstgöring som allmäntandläkare är meriterande då aktuell anställning utgår från såväl kliniska som vetenskapliga utmaningar. Ett uttalat intresse för teknik är meriterande.

Upplysningar

Docent/övertandläkare Kristina Hellén-Halme, kristina.hellen-halme@mau.se, tel: 040-665 84 14

HR-specialist Gertrud Svensson gertrud.svensson@mau.se, tel: 040-665 84 66.

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen Ansök. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-06-19

Ansökan skall innehålla:

Ett personligt brev samt curriculum vitae

Vidimerade betyg och intyg (ex. examensbevis och betygshandlingar)

Publikationer du vill åberopa (ex. examensarbete och eventuella tidigare publikationer)

Referenser

Övrigt

Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde

Snarast enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare

SACO: Tore Hallmer, tore.hallmer@mau.se, tel: 040-665 84 31

SEKO: sekocivil@seko.lu.se, tel: 046-222 93 66

OFR/ST: Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se tel. 040-665 76 49
Övertandläkare inom oral protetik
Avdelningen för endodonti, oral protetik och parodontologi

Avdelningen för protetik tillhör Odontologiska Institutionen som är en ledande nationell resurs för specialisttandvård, forskning och utbildning där helhetssyn och utveckling är viktiga värdeord. Vid kliniken bedrivs specialisttandvård på remitterade patienter. Vi initierar och driver forskning och utvecklingsarbete med tonvikt på oral hälsa samt epidemiologiska och kliniska frågeställningar. Vi strävar efter att vara den goda, miljöanpassade, jämställda arbetsplatsen som kännetecknas av arbetsglädje, kreativitet och kompetensutveckling. Vi bedriver ST-utbildning och har två nationella platser och i dagsläget två uppdragsutbildningar.

Vi söker

Vi söker dig som är specialist i oral protetik och som har intresse för kliniskt arbete, handledning samt utveckling av den protetiska specialiten. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet, kvalitetsmedvetenhet och vilja att bidra till ett gott arbetsklimat.

Vi erbjuder dig

Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Som övertandläkare inom Odontologiska Institutionen erbjuds du individuell kompetensutveckling och en lärandekultur med multidisciplinärt samarbete. Du får en varierad vardag med kliniskt arbete, handledning av ST- och allmäntandläkare samt möjlighet till forskning. Du bidrar vid kursgivning och i ST-utbildningens seminarieprogram.

Det här får du arbeta med

Diagnostisera, terapiplanera och behandla remitterade patienter med protetiskt behandlingsbehov på grund av medfödda missbildningar eller förvärvade vävnadsförluster i tänder, käkar och munhåla. Hos oss finns ett stort remissinflöde avseende omfattande protetiska behandlingar som ofta kräver samarbete med andra specialister. Vi arbetar utåtriktat med hög ambition om god service till våra kollegor i allmäntandvården. Detta sker genom telefontider, öppet hus och klinikbesök.

För att du ska trivas hos oss

Som övertandläkare är du trygg i dig själv och har god självkännedom. Du ser saker i sitt rätta perspektiv och har förmåga att anpassa dig till situation och person. Du driver dina processer på ett strukturerat och självständigt sätt med stor medvetenhet om kvalitetsstandard.

Du ser till patienten och klinikens bästa och tar initiativ för förbättringar och utveckling av både dig själv och andra. I din handledarroll är du en god förebild som lyssnar och kommunicerar på ett tydligt sätt.

Detta värderar vi högt

Vi värnar för ett gott multidisciplinärt omhändertagande för våra patienter. Vi är stolta över en högkvalitativ ST-utbildning med en bra lärandemiljö, både kliniskt och teoretisk. Tillsammans skapar vi en trygg vardag där varje dag är kompetensutveckling.

Så här gör du om du är intresserad

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta utbildnings- och ämnesansvarig på avdelningen för oral protetik Catharina Göthberg, catharina.gothberg@rjl.se eller klinikchef Ola Norderyd ola.norderyd@rjl.se.

Facklig kontaktperson för Tjänstetandläkarna är Eine Ståhl, 010-242 46 21.

Meritförteckning gör du på en särskild blankett, blanketten samt grunder för meritvärdering finns att hämta på vår webbsida http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=25809&childId=1486 Där finns även att se vad som är meriterande vid ansökan. Sista ansökningsdag är den 30 juni 2019.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.

Odontologiska Institutionen ingår i Folktandvården, Region Jönköpings län och är en ledande nationell resurs för specialisttandvård, forskning och utbildning.

Vi ser mångfald som en styrka och är något vi eftersträvar på alla våra arbetsplatser. Våra medarbetarnas bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter berikar vår verksamhet.

Mer information om Folktandvården hittar du www.rjl.se/folktandvarden (http://www.rjl.se/folktandvarden)

Läs mer om Odontologiska Institutionen http://plus.rjl.se/oi.

Du hittar Folktandvården Region Jönköpings län på Instagram, Linkedin och Facebook.

Tillsvidare

Heltid

Tillsvidare, 100%, Tillträde enligt överenskommelse

-

Fast månads- vecko- eller timlön

Fast lön. Kollektivavtal finns.